PROJEKTY KONKURSOWE I KONCEPCYJNE


PROJEKT SCHRONIENIA ZIMOWEGO DLA POTRZEBUJĄCYCH

Pierwsze uderzenie mrozów już za nami. Jak zwykle, od kilku lat, na okres świąteczno – noworoczny zima niechętnie obdarowuje nas niskimi temperaturami i puszystym białym puchem. Niedługo jednak, taki stan rzeczy ulegnie zmianie. Apogeum najsilniejszych mrozów zwykle przypada na przełom stycznia i lutego. Co zrobią Ci którzy nie mają gdzie schować się przed zabójczym wpływem niskich temperatur? Zeszłoroczne fale rekordowych mrozów pochłonęły kilkaset ofiar w całej Europie. Przeciwdziałając podobnym wydarzeniom,  Fundacja TRANSFORMACJA proponuje nowe rozwiązanie, które być może ograniczy liczbę ofiar śmiertelnych zimy. Nasz zespół projektowy:  Jacek Gałąska i Łukasz Nowacki opracował koncepcję „Schronienia Zimowego”, zapewniającego utrzymanie stabilnej temperatury wnętrza na poziomie powyżej 20 st. C, nawet przy mrozach dochodzących do -40 st. C. 
Do ich budowy wykorzystaliśmy stalowe kontenery, które w połączeniu z powszechnie dostępnymi materiałami naturalnymi, takimi jak słoma i ziemia, dają nieograniczone możliwości budowy takich obiektów. Każdy schron składa się z zestawionych obok siebie, czterech kontenerów, które posadowione są na bloczkach betonowych. Podłoga kontenerów oraz ściany zewnętrzne zaizolowane są przy wykorzystaniu bloczków sprasowanej słomy. Całość przykryta jest materiałem hydroizolacyjnym, zabezpieczającym słomę przed negatywnym wpływem wilgoci oraz ziemią. Pojedynczy schron zimowy może zapewnić nocleg 24 osobom, każdy kontener wyposażony jest w zestaw trzech piętrowych łóżek. Dalszy rozwój tej koncepcji zakłada dodanie węzła sanitarnego w jednym z kontenerów. Schrony można grupować w schroniska przeznaczone do zakwaterowania większej liczby osób gwarantujące również dostęp do ciepłych posiłków wydawanych przez mobilne kuchnie polowe. Największą zaletą proponowanego przez nasz zespół schronu zimowego jest innowacyjny system ogrzewania, wykorzystujący koncepcję pryzmy grzewczej. Układ kontenerów zapewnia optymalne wykorzystanie ciepła pochodzącego z pryzmy grzewczej zlokalizowanej w centralnej części schronu.
Poniżej dwie wersje schronienia. Wersja 2 i 3 będące rozwojową wersją idei obiektu.

PROJEKT DOMU AUTONOMICZNEGO

   Zgodnie z warunkami konkursu  przedstawiona praca miała na celu rozpropagowanie nowoczesnych rozwiązań ekologicznych w budownictwie jednorodzinnym i stworzenia zupełnie nowych standardów wynikających z podwyższonych wymagań energooszczędności. 
   Budynek z założenia miał być jak najbardziej samowystarczalny a przy tym możliwie jak najtańszy. Z tego powodu został zaprojektowany z modułowych elementów prefabrykowanych wykonanych w technologii „strawbale” charakteryzujących się dzięki słomie doskonałymi parametrami cieplnymi, a dzięki glinie wysoką ogniotrwałością. Dzięki tanim modułom prefabrykowanym udało się zastosować zaawansowane technicznie urządzenia takie jak prototypowy wiatrak typu żaglowego, generator Stirlinga WhisperGen, czy nowoczesne toalety kompostujące. 
   Dzięki takim rozwiązaniom dom nie tylko byłby zgodnie z zaleceniami konkursu samowystarczalny, ale dalece wyprzedził wytyczne konkursowe produkując dodatkowo energię odnawialną i pełnowartościowy kompost zamiast odpadów. 
   Wszystkie zastosowane w projekcie rozwiązania techniczne były dostępne w sprzedaży w czasie wykonywania pracy konkursowej lub były testowane poza granicami naszego kraju. W projekcie tym udało się zebrać całą dostępną na ten temat wiedzę i połaczyć ją w twórczy sposób w jeden samowystarczalny ustrój. 

PROJEKT ZESPOŁU SZKOLNEGO W JACMEL, HAITI

Projekt przygotowany na konkurs IARP w 2011r.  
   Zespół szkolny zgodnie z warunkami konkursu jest przeznaczony dla około 400 dzieci. Zespół podzielono na dwie odrębne strefy. Strefę przedszkola mieszczącą się w budynkach nr 3 i 4 (łącznie 6 sal) , oraz strefę szkoły (łącznie 8 sal lekcyjnych) i obiektów towarzyszących (między innymi laboratorium komputerowe, świetlica, sala wideo, biblioteka i inne) mieszczących się w pozostałych budynkach. W budynku nr 1 zlokalizowano węzeł sanitarny wspólny dla szkoły i przedszkola. 
   Główny szkielet budynków stanowi konstrukcja w postaci słupów i podciągów żelbetowych. Przestrzeń ścian natomiast projektuje się jako wypełnianą mieszczanką ziemną wg technologii „rammed earth” (ziemi ubijanej w szalunku). Jest to najtańsza dostępna technologia nie wymagająca wyspecjalizowanej siły roboczej.
   Stropy między kondygnacjami zaprojektowano jako żelbetowe- wylewane, monolityczne dla usztywnienia konstrukcji.
   Nad ostatnią kondygnacją budynków usytuowano dach wsparty na dźwigarach z bambusa. Badania wykazały że bambus jest materiałem o wytrzymałości zbliżonej do stali. Odpowiednie jego odmiany są już od kilku lat uprawiane na Haiti. Z bambusa również zaprojektowano słupki wspierające dźwigary dachowe na galeriach i przy podcieniu na elewacji frontowej szkoły. Z tego materiału zaprojektowano również barierki i żaluzje w otworach okiennych.
  Dla obniżenia kosztów ogrodzenie całego zespołu szkolnego zaprojektowano w technologii „sandbags” (worków polipropylenowych wypełnianych ziemią z niewielkim dodatkiem cementu).
   Budynek szkoły posiada hybrydowy system dostarczania wody. Podstawowym źródłem wody jest deszczówka zbierana z powierzchni dachu i gromadzona w zbiornikach o łącznej pojemności 60 m3 zlokalizowanych obok budynków. W przypadku braku opadów rezerwy wody uzupełniane są z ujęcia studni głębinowej. 
   Ciepłą wodę użytkową uzyskuje się dzięki wykorzystaniu kolektorów słonecznych umieszczonych na dachu budynku. 
   Woda po wykorzystaniu w instalacji wodnej budynku  w postaci „szarej wody” odprowadzana jest do systemu rozsączającego, gdzie następuje  oczyszczanie w strefie korzeniowej roślin.
   Technologią, która umożliwia recykling odpadów organicznych pochodzenia ludzkiego jest spłukiwana wodą, nowoczesna  toaleta kompostowa tupu separacyjnego. Toaleta zaopatrzona jest w system separacji stałej części odpadów od części płynnych. 

PROJEKT BUDYNKU SZKOLNEGO W LUSACE, ZAMBIA

Projekt koncepcyjny przygotowany w 2010r
   Celem projektu było pokazanie możliwości taniego budownictwa ekologicznego bazującego na naturalnych zasobach i zachęcenia lokalnej społeczności na terenach Zambii do wykorzystywania tych technologii budowlanych w celu poprawy warunków mieszkaniowych i edukacyjnych.
   Na bazie tych założeń powstał projekt koncepcyjny budynku, nawiązującego do tradycyjnej architektury afrykańskiej. Budynek miał pełniać funkcję budynku edukacyjnego, ale na jego bazie mozliwe jest również adaptowanie go na internat lub budynek wielorodzinny. 
   Budynek (jego ściany) zaprojektowano w technologii „sandbags” (worków polipropylenowych wypełnianych ziemią z niewielkim dodatkiem cementu). Jest to tania technologia pozwalająca obniżyć koszty materiałów do niezbędnego minimum. 
   Konstrukcję dachu budynku zaprojektowano z drewna, ale w przypadku małej dostępności tego materiału możliwe jest również wykonanie dżwigarów dachowych z bambusa lub wylanie cienkiej płyty żelbetowej. 
REKLAMA ZEWNĘTRNA

miejsce na reklamę

Tworzenie stron WWW - Kreator stron internetowych